Amsterdam

Henri Dunantbuurt / Oever-West

De Henri Dunantbuurt ligt in een stadsvernieuwingswijk in Amsterdam Nieuw-West. In nauw overleg met de bewoners is een sloop-nieuwbouwplan voor deze buurt ontwikkeld. De reguliere huurders van de sociale huurwoningen kregen de kans om binnen de wijk te verhuizen.

Naast sociale huurwoningen, zijn er ook flink wat koop- en vrije sector huurwoningen gebouwd. Dit heeft geleid tot een meer gevarieerde bevolkingssamenstelling.

Parkeerruimte is aan de achterzijde van de woningen gemaakt. Zo is er ruimte ontstaan voor brede plantsoenen tussen de appartementen en het water.

Het project bleek zeer succesvol: de koopwoningen waren snel verkocht en de interesse voor de huurwoningen was erg groot.

(fotografie: Fred Oosterhuis)

 • Oplevering
  2017
 • Ontwerp
  Inbo
Contactpersoon
 • 134
  sociale huurwoningen
 • 8
  middensegment huurwoningen
 • 73
  vrije sector huurwoningen
 • 25
  koopwoningen