Amsterdam IJburg

Centrumeiland kavel 15

Op het Centrumeiland van IJburg ontwikkelen we de eerste 59 sociale huurwoningen. Deze woningen komen in een gesloten carré-opstelling met een gemeenschappelijk binnenterrein dat toegankelijk is via een poort.

In het plan komen ook woningen die zowel individueel als in collectief particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd.

Centrumeiland wordt een duurzame, energieneutrale en regenbestendige wijk. Bij dit project wordt bijvoorbeeld het regenwater binnen het gebouw opgevangen. En de woningen worden aangesloten op een collectieve warmte-koudeopslag-installatie in het IJmeer.

Er komen circa 1.500 woningen op Centrumeiland. Het zal voor het grootste deel uit zelfbouwkavels bestaan. Daarnaast komen er ruim 300 sociale huurwoningen, waarin de Alliantie Ontwikkeling het voortouw neemt.

  • Oplevering
    2021
  • Ontwerp
    FARO Architecten
Contactpersoon
  • 59
    sociale huurwoningen