Terug naar projecten

WSW-gebouw

Huizen

In de toekomst wordt het voormalige WSW-kantoor in Huizen gesloopt. Omdat een wijziging van het bestemmingsplan nog even op zich laat wachten, hebben we het leegstaande pand getransformeerd tot 45 tijdelijke jongerenwoningen. Hiermee spelen we in op de grote vraag naar snelle huisvesting voor statushouders en jonge starters op de woningmarkt.

Met een eenvoudige afwerking hebben we in korte tijd 45 1-kamerappartementen van ongeveer 35 m2 gerealiseerd. De gevels en infrastructuur hebben we gelaten zoals die waren.
In de ruime entree is voor woningcorporatie de Alliantie een wijkkantoor van circa 60 m2 toegevoegd.

Door het hergebruik van de trappenhuizen, de liften en zelfs de vloerbedekking in de corridors is dit een goed voorbeeld van duurzaamheid.

(fotografie: Fred Oosterhuis)

Oplevering
2017
Ontwerp
Roy Gelders Architecten
Contactpersoon
45
sociale huurwoningen

Projectontwikkelaar voor nieuwbouw, transformatie en renovatie