Terug naar projecten

Thuis West

Amsterdam

Het sloop-nieuwbouwproject de Plesmanbuurt is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Samen met de gemeente en bewoners is een uitwerkingsplan gemaakt met kaders voor de vernieuwing van het gebied.

Een mix aan appartementen en grondgebonden woningen zorgt voor een gemengde stedelijke, groene woonomgeving. De nieuwbouw volgt zo veel mogelijk de footprint van de oude bebouwing. Zo is de oorspronkelijke openbare ruimte, met prachtige straatprofielen, openbaar groen en collectieve binnenhoven, vrijwel intact gebleven. Open hoeken en doorkijken benadrukken het fraaie zicht op de binnenhoven. Parkeren gebeurt ondergronds.

In een fotoworkshop hebben buurtbewoners portretfoto’s van elkaar gemaakt en hun favorieten gekozen. De winnende portretten zijn door kunstenaar Reinier Bosch in beton gegoten. De kunstwerken bevinden zich nu in de gevels en lifthallen.

(fotografie: Jannus Linders)

 

Oplevering
2014
Ontwerp
Steenhuis Bukman architecten
Contactpersoon
132
sociale huurwoningen
51
koopwoningen

Projectontwikkelaar voor nieuwbouw, transformatie en renovatie