Feestelijke afronding Hogekwartier

Op 1 februari waren alle bewoners, omwonenden en projectbetrokkenen uitgenodigd op het plein voor Sportcomplex Amerena. Burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Rutger Dijksterhuis, Alliantie-directie Jan van Barneveld en Joan van der Burgt verzorgden samen met een aantal kinderen uit de wijk de officiële opening. Ze legden een grote puzzel met hierop een afbeelding van Hogekwartier. Hierna kon men genieten op de wintermarkt van een hapje en een drankje, was er tijd elkaar te ontmoeten en samen herinneringen op te halen en konden kinderen deelnemen aan leuke activiteiten, zoals schminken of een fotobooth. Een ijsbaan maakte het buurtfeest compleet.

Hogekwartier

Hogekwartier, waarvoor de planvorming startte in 2006, is een grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling aan de entree van Amersfoort vanaf de A28. De locatie was deels bebouwd en deze bestaande bebouwing is gesloopt. Vanaf 2015 zijn hier 820 nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan de laatste in november 2022 is opgeleverd. De nieuwe stadswijk biedt ruimte aan 500 huurwoningen (waarvan 309 sociale huurwoningen) en 320 koopwoningen. Daarnaast is er circa 900 m2 bedrijfsruimte gerealiseerd en het topsportcomplex Amerena.

De wijk is zo ontworpen dat het doorgaande autoverkeer zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. De Hogeweg is deels verdiept en de beide zijden van de stadswijk zijn verbonden via een brede ongelijkvloerse kruising over de weg. Dit wordt buurtas ‘de Verbinding’ genoemd omdat het de wijken Liendert en Schuilenburg fysiek met elkaar verbindt. Nu Hogekwartier is afgerond, zijn nu ook de hoofdfietsroutes (die bijna 5 jaar afgesloten zijn geweest) heropend.

Amersfoort Vernieuwt

Hogekwartier maakt onderdeel uit van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. Door Hogekwartier is een belangrijke impuls gegeven aan de leefbaarheid in Liendert en Schuilenburg. De wijken hebben door de nieuwbouw die er is gerealiseerd een gevarieerder woningaanbod gekregen.

Film

Van de hele bouw is een unieke timelapse film gemaakt: 10 jaar bouw samengevat in 6 minuten. In totaal zijn er bijna 600.000 foto’s genomen, vanaf maar liefst 9 posities, goed voor 1 Terabyte aan materiaal. De muziek is speciaal gecomponeerd voor deze film, op basis van ‘In Holland staat een Huis’.

Auteur
Karianne Goossens
Datum
03 februari 2023
Deel dit bericht