Hilversum

Dasselaarstraat

Nieuwbouw in het kader van stadsvernieuwing zorgt voor een grote variëteit aan woningtypen en woninggrootte. Hierdoor leent dit sloopnieuwbouwproject zich uitstekend voor verschillende doelgroepen: van starters op de woningmarkt tot doorstromers; van gezinnen tot één- en tweepersoonshuishoudens.
 
Fase 1 van dit project is opgeleverd in 2018. Fase 2 volgt in het najaar van 2020. De bouwtijd is relatief kort. We maken gebruik van het woningbouwconcept Trento Nieuwbouw van Nijhuis, dat is gebaseerd op voorbedachte oplossingen.
 
In tegenstelling tot fase 1, krijgen de woningen in fase 2 een collectieve verwarmingsinstallatie. In de kelder komen 2 duurzame pelletketels, die alle woningen voorzien van warmte voor verwarming en warmtapwater. Eventueel kunnen deze ketels op termijn plaatsmaken voor een aansluiting op een mogelijk te realiseren warmtenet.

(fotografie: Luuk Kramer)

  • Oplevering
    Najaar 2020
  • Ontwerp
    DvdP Architecten
Contactpersoon
  • 166
    sociale huurwoningen